9. 10. 2012

Devítka v Trhovém Štěpánově

V pondělí 8. října 2012 podnikla devátá třída výpravu do nedalekého Trhového Štěpánova, kde navštívila dvě skládky. Nejprve skládku EKOSO, na kterou se vozí odpad z části Podblanicka (vč. Divišovska). Vedoucí Ing. Roman Farion nám zasvěceně vysvětlil, jak se nakládá s jednotlivými druhy odpadů. Provedl nás kompostárnou, ukázal kalifornské žížaly ve zkušebním provozu vermikompostování, vysvětlil, jak a které druhy odpadů se třídí, ukázal tři fáze skládky (připravovanou, aktivní a již rekultivovanou), vysvětlil nám opatření, která zabraňují unikání škodlivin ze skládky do okolního prostředí, a ochotně odpověděl na naše otázky. Na stávající skládce jsme také viděli, že ve směsném odpadu bohužel také končí velké množství druhotných surovin, které občané nevytřídili. Následně jsme navštívili velkou, již uzavřenou neřízenou skládku na jiném místě Trhového Štěpánova, která byla rekultivována na golfové hřiště. Pan Michal Voigts s manželkou Miroslavou a Vít Švajcr nám ukázali, s jakými problémy se museli potýkat, aby nevzhlednou část krajiny uvedli do harmonického stavu vhodného pro sportovní účely. Ocenili jsem především cit, zaujetí a ohled na okolní přírodu, s jakým pracovali na své vizi. Na závěr nám ukázali, co obnáší golfové umění. Obrázky Martina Novotného jsou zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat