8. 9. 2011

Vážení návštěvníci, dovolte mi, přivítat Vás v novém školním roce 2011/2012. V tomto školním roce budeme již ve všech ročnících vyučovat podle našeho školního vzdělávacího programu "Venkov výhodou". Ke konci minulého školního roku se díky prostředkům z EU peníze školám podařilo vybavit třídy moderní technikou, v každé kmenové třídě je umístěna interaktivní tabule, na prvním stupni jsou ve třídách 3 notebooková pracoviště, v učebně ICT je 15 takovýchto pracovišť. Tato technika bude, spolu s tvorbou výukových materiálů, postupně zaváděna do běžné výuky. Rád bych také připomněl velký úspěch našich žáků z konce minulého školního roku v televizní soutěži Bludiště, který bude vysílán na ČT1 v sobotu 10.9. a 17.9. od 9:55.


Přeji všem úspěšný školní rok 2011/2012

Žádné komentáře:

Okomentovat