11. 1. 2010

Zápis do první ročníku pro šk. rok 2010/2011na středu 3. února od 13 hodin do 17 hodin v pavilonu prvního stupně školy.

Náhradní termín: středa 10. února 2010 od 13 hodin do 15 hodin.


Další informace:

zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které k 31.8.2010 dosáhlo věku 6 let, k zápisu k povinné školní docházce, (dítě, které dovrší 6 let věku v období od 1.9. 2010 do 31.12.2010, může být přijato do školy, požádají-li o to jeho zákonní zástupci a prokáže-li se, že dítě je tělesně i duševně vyspělé)

o možnosti odkladu povinné školní docházky budete informování při zápisu

přineste s sebou, prosím, váš občanský průkaz a rodný list dítěte

V Divišově 11. ledna 2010

Žádné komentáře:

Okomentovat